Gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl bestaat uit voldoende bewegen, gevarieerd eten en ontspannen waar het kan. Als sport- en beweegaanbieder kun je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een gezonde leefstijl. En daarmee aan een betere gezondheid op de lange termijn.

Mensen die voldoende sporten en bewegen, leggen een stevige basis voor een actieve en gezonde leefstijl. Sport en bewegen is ook een middel om andere maatschappelijke doelen te bereiken, zoals de ontwikkeling en weerbaarheid van kinderen, het leren over sportiviteit en respect, maatschappelijke participatie en leefbaarheid in de buurt.

Wil je meer weten over dit thema of misschien zelfs aansluiten bij de themagroep?┬áNeem dan contact op met Maaike van Dartel, co├Ârdinator Gezonde Leefstijl en Bewegen bij Sportaal via m.vandartel@sportaal.nl of 06 - 430 389 32.