Een inclusieteam op de sportclub!
Een inclusieteam op de sportclub!

Sport is voor iedereen. Dat lijkt vanzelfsprekend maar voor een groot aantal LHBTI+ personen is dat niet zo. De seksuele geaardheid, gender identiteit en/of gender expressie kan wel degelijk van invloed zijn op de sportparticipatie. 

LHBTI+’ers nemen nog al eens afscheid van hun sportclub en stoppen met sporten als zij merken dat zij 'anders' zijn dan hun teamgenoten en zij er binnen hun vereniging niet over kunnen of willen praten. Soms omdat het niet veilig voelt en soms omdat het ook niet veilig is. Sportaanbieders zijn zich hier niet altijd bewust van. En dat is een gemiste kans, want juist zij kunnen drempels wegnemen en ervoor zorgen dat iedereen binnen hun sportclub met plezier kan sporten en bewegen. Daarom dan ook een oproep aan sportverenigingen om mee te doen aan de pilot 'Alliantie Gelijkspelen' waar wordt ingezet op meer inclusie en een positief en veilig sportklimaat voor iedereen. Een goede mogelijkheid om samen met andere sportverenigingen en experts te verkennen hoe  sportclubs kunnen bijdragen aan meer LHBTI+ acceptatie. 

Meedoen?

Het pilottraject wordt uitgevoerd in 2022 en in Enschede begeleid door Sportaal en de Alliantie Gelijkspelen. Om deel te kunnen nemen is het belangrijk dat een club minimaal drie enthousiaste en gemotiveerde leden heeft die samen een inclusieteam vormen. Dit inclusieteam wordt gedurende de pilot door experts van de Alliantie Gelijkspelen opgeleid en begeleid, zodat de vereniging wint aan inclusiviteit. Ook zullen ervaren workshopleiders workshops verzorgen aan bestuurders, trainers en spelers van de vijf deelnemende sportclubs uit Enschede. Zodat iedereen op de sportclub weet hoe je uitsluiting kunt voorkomen en de club daadwerkelijk een club voor iedereen kan zijn!

Lees hier meer over de pilot van de Alliantie Gelijkspelen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over inclusief sporten en/of de pilot Alliantie Gelijkspelen? Neem dan contact met Jasper Agelink, coordinator Sportregie bij Sportaal via j.agelink@sportaal.nl of 06 – 144 283 65.

Highlights