Grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken op de club
Grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken op de club

Het is een hot topic, de sociale veiligheid binnen sportverenigingen. Dat is ook vanuit het Sport-, Beweeg-, en Leefstijlakkoord en belangrijk onderwerp. Sportbesturen willen natuurlijk zorgen voor een veilige omgeving voor alle leden, maar hoe pak je dat het beste aan? Die vraag staat centraal tijdens Studio Sportaal op woensdag 23 maart. De avond zal bestaan uit twee workshops waarin het High 5! Stappenplan wordt besproken en de rol van de vertrouwenscontactpersoon. Daarnaast krijg je inzicht in je verantwoordelijkheden als sportbestuur en worden er maatregelen besproken die getroffen kunnen/moeten worden om de vereniging sociaal veilig te maken. 

Deze Studio Sportaal is bedoeld voor bestuursleden, vertrouwenscontactpersonen en/of commissieleden van sportverenigingen. De bijeenkomst is gratis voor alle sportverenigingen uit de gemeente Enschede. Wil je jouw sportvereniging sociaal veilig maken? Meld je dan aan via de website van Sportaal.

Highlights