Het sportklimaat in beeld brengen
Het sportklimaat in beeld brengen

Hoe vitaal is uw sportvereniging? De verenigingsmonitor geeft u een beeld.

Vele vrijwilligers zetten zich wekelijks, vaak zelfs dagelijks in voor een sportvereniging. En daarmee leveren zij een belangrijke bijdrage aan sport in Enschede. Maar er zijn vast ook zaken die de sportvereniging graag anders zou willen zien. Mogelijk kan Sportaal of de gemeente daarbij een rol spelen. Met andere woorden, wat heeft de komende jaren onze aandacht nodig om sporten in Enschede nog beter mogelijk te maken? Daarom stellen we alle Enschedese sportverenigingen eens in de twee jaar een aantal vragen in de verenigingsmonitor. Deze monitor is onderdeel van het Sport- Beweeg- en Leefstijlakkoord in Enschede. Het resultaat van de verenigingsmonitor brengt in beeld hoe sport en de sportverenigingen in Enschede er voor staan en welke behoeften de verenigingen hebben.

In 25 minuten uw vereniging in beeld

Onderzoeksinstituut Mulier helpt ons bij dit onderzoek. De besturen van alle sportverenigingen in Enschede ontvangen daarom op 8 maart de vragenlijst van Mulier. Om een breed gedragen beeld van de vereniging te krijgen, adviseren we om de vragenlijst met het voltallige bestuur in te vullen. Wellicht lukt dit tijdens een bestuursvergadering. Dit vraagt ongeveer 25 minuten van uw tijd. Invullen kan tot 25 maart.

Meedoen loont

Hoe meer sportverenigingen de monitor invullen, des te beter beeld we krijgen van de sport in de stad. Waar liggen de knelpunten en waar worden successen geboekt, zowel stads breed als per vereniging. Met de uitkomst kan Sportaal een gerichter aanbod realiseren ter ondersteuning van jullie sportvereniging, bijvoorbeeld door kennisbijeenkomsten te organiseren of met een bezoek aan jullie vereniging. Alle deelnemende verenigingen ontvangen achteraf een rapport met de resultaten van hun eigen sportvereniging en de vergelijking hiervan met de totale resultaten van alle deelnemende sportverenigingen in Enschede.

Highlights