Sportcaroussel voor kinderen
Sportcaroussel voor kinderen

Passend sporten is  een initiatief, opgezet door FC Twente Scoren in de Wijk, Sportaal en So-Move. Het idee is kinderen voor sport te enthousiasmeren zodat sport voor iedereen toegankelijk en leuk is!

Kinderen met bijvoorbeeld ADHD, Autisme, en/of andere vormen die extra begeleiding vragen bij het sporten kunnen hier aan deelnemen. Het doel is om interesse te wekken in een bepaalde sport en de stap te maken naar een sportvereniging. Voordat ze die stap kunnen maken krijgen ze allerlei vormen van samenwerken, voor jezelf opkomen etc zodat ze de stap makkelijker kunnen maken

Start in oktober

Na maanden van overleg is op 26 oktober gestart met een aantal van 10 (!) kinderen en zit het aantal inmiddels op 15 kinderen. De kinderen, in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar, komen elke dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30 samen in de Pathmoshal. Hier maken zij kennis met verschillende sporten, van individuele basketbalvormen, naar samenwerkingsspelen en van tikspelen tot aan bootcamp – onder leiding van Rick Smit, Bart Hampsink (FC Twente Scoren in de Wijk) en 2 stagiaires (HBO Social Work).

De eerste periode van 8 weken is een interessante, leerzame én geslaagde periode geweest. Kinderen hebben zich zowel motorisch, cognitief als sociaal-emotioneel erg goed ontwikkeld! Ze voelen zich veilig bij ons en in deze setting, durven zichzelf te zijn, durven te vragen om hulp en komen en gaan wekelijks met veel plezier naar onze lessen.

Vervolg

Na de kerstvakantie start de tweede periode, met dezelfde kinderen, waarbij het de intentie is om meer externe activiteiten te organiseren, zoals een outdoor-/survivalactiviteit, het uitnodigen van sportverenigingen voor het geven van gastlessen en daarmee wellicht kinderen te enthousiasmeren voor die sport of zelfs de stap te laten maken naar die betreffende vereniging.

Meer informatie?

Er is nog ruimte voor meer kinderen!. Bij interesse neem vooral contact op met Roy Elferink, sportregisseur bij Sportaal via r.elferink@sportaal.nl of 06 - 144 28 415.

Highlights