Van jongs af aan vaardig in bewegen

In en rondom (t)huis, op straat, in de wijk, bij de kinderopvang, op school en bij de sportvereniging. Overal bewegen kinderen en leren kinderen bewegen, sporten en spelen. De speelruimte en begeleiding voor kinderen is cruciaal om vaardig(er) in bewegen te worden. Vaardige kinderen bouwen op latere leeftijd beweging structureler in de dagelijkse structuur t.o.v. minder vaardige kinderen, en dus later volwassenen.

Kwalitatief goed bewegingsonderwijs, pedagogische kennis van jeugdtrainers bij de verenigingen en een beweegvriendelijke omgeving in de buurt stimuleren kinderen en jongeren van alle leeftijden en alle niveaus. Wil jij meedenken over dit onderwerp, neem contact op met Jeroen Geerink, coördinator Vaardig in Bewegen bij Sportaal via j.geerink@sportaal.nl of 06 - 383 11 569.