Vitale sport- en beweegaanbieders

We willen sport- en beweegaanbieders toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.

Niet iedere sportaanbieder weet nu in te spelen op ontwikkelingen als vergrijzing, individualisering en digitalisering. Mede hierdoor heeft een kwart van alle verenigingen de afgelopen jaren met een dalend ledenaantal te maken gehad. Veel verenigingen kampen met een tekort aan trainers. De financiƫle en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen.

Wil je meer weten over dit thema of misschien zelfs aansluiten bij de themagroep? Neem dan contact op met Mattijs van den Berg, sportregisseur bij Sportaal via m.vandenberg@sportaal.nl of 06 - 144 283 64.