Wat is het Sport-, Beweeg- en Leefstijlakkoord?

Sportminister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

Om de ambities van het Akkoord te realiseren was het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hun eigen sportakkoorden ontwikkelen en die ook uitvoeren. In zo’n lokaal Akkoord maken lokale partijen afspraken over hoe zij met elkaar hun eigen ambities op het gebied van sport en bewegen willen bereiken.

Ook in Enschede slaan we de handen ineen en is er een Sport-, Beweeg- en Leefstijlakkoord opgesteld in samenwerking met diverse partijen. De definitieve versie van het Akkoord kun je hier lezen.

Het Sport-, Beweeg- en Leefstijlakkoord is een aanvulling op het bestaande sport- en beweegbeleid van de gemeente en probeert op de thema’s nieuwe energie te bieden en eveneens richting te geven aan het toekomstige beleid rondom sport-bewegen, gezonde leefstijl en de leefomgeving.

In Enschede hebben we in 2020 vijf thema's benoemd:

In een later stadium is daar een nieuw thema aan toegevoegd:

Voor de uitvoering van het Akkoord kreeg de gemeente Enschede voor 2020, 2021 én 2022 van het Rijk een budget van €80.000 per jaar. Dit geld heeft de gemeente Enschede volledig beschikbaar gesteld voor inwoners, organisaties en (sport)clubs. Iedereen die het voortouw neemt om mee te werken aan deze ambities, kan ondersteund worden vanuit het Akkoord! Soms gaat het om meedenken, soms om advies, soms om netwerk. Maar vaak gaat het ook om geld. Wat is er nodig? Initiatiefnemers kunnen voor een bedrag van maximaal €5.000,- aanvragen ter ondersteuning van hun activiteit.

Lees hier verder als je wilt weten hoe het werkt.